Opieka lekarska

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej planuje i realizuje opiekę lekarską nad pacjentem w warunkach ambulatoryjnych i domowych. Podejmuje działania mające na celu zachowanie zdrowia, profilaktykę chorób, rozpoznawanie i leczenie chorób  pacjenta. 

Świadczenia obejmują:

  • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
  • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, 
  • zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nie obrazowej,
  • orzekanie o stanie zdrowia,
  • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
  • kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ,
  • wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.